profil_zdjęcieTłumaczę od 1998 roku.

Rosyjski jest moim językiem ojczystym. Polskiego nauczyłam się na studiach - ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu (1994), a swoją znajomość języka doskonaliłam w Polsce, gdzie nieprzerwanie mieszkam od 1998 roku.

Jestem absolwentką 1. edycji studiów podyplomowych dla tłumaczy języka rosyjskiego (przekład sądowy i prawniczy) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2003). Ukończyłam Studium Prawa Rosyjskiego na wydziale prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2007).

W 2014 roku zdałam egzaminy kwalifikacyjne i nabyłam uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Z dniem 26 listopada 2014 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/197/14 (zobacz wpis).

Od 2004 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Regularnie uczestniczę w warsztatach przekładu i konferencjach branżowych, w tym wygłaszając referaty i prowadząc szkolenia.

Wykonuję tłumaczenia dla organów wymiaru sprawiedliwości, instytucji publicznych, kancelarii prawnych, firm oraz osób prywatnych. Wśród moich klientów są m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Badań Historycznych, Fundacja Ośrodka Karta, Dom Spotkań z Historią, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wiele innych firm i instytucji.

Jestem tłumaczem specjalistycznym o wysokich kwalifikacjach, dociekliwym i solidnym. I bardzo lubię swój fach.

Zobacz wybrane projekty dostępne w sieci:

Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski (opracowanie części rosyjskiej)

Katalog wystawy "Miejsca polskiej pamięci w Rosji" (tłumaczenie na język polski)

Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwum służb specjalnych (tłumaczenie na język rosyjski)

Instrukcja do gry planszowej "Kolejka" (tłumaczenie na język rosyjski)

POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA?