Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczę wszelkiego rodzaju dokumenty, których tłumaczenie wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, m.in.:

 • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport, dokumenty pobytu), prawo jazdy
 • dokumenty rejestracyjne pojazdu
 • dyplomy, świadectwa, certyfikaty
 • akty notarialne
 • odpisy z rejestrów i zaświadczenia (KRS, REGON, NIP) i inne

 

 

 

Tłumaczenia specjalistyczne

Wykonuję tłumaczenia m.in. z zakresu

 • prawa
 • księgowości i podatków
 • giełdy papierów wartościowych
 • ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych)
 • marketingu
 • turystyki
 • historii, teologii, innych nauk humanistycznych

Tłumaczę teksty bardzo różne, o różnym stopniu trudności: umowy, dokumenty korporacyjne, pisma sądowe, dokumenty urzędowe, sprawozdania finansowe, materiały giełdowe, strony www, foldery reklamowe i inne

Redakcja i korekta

Jako rodzimy użytkownik języka rosyjskiego wykonuję redakcję i korektę tłumaczeń na język rosyjski, m.in.:

 • sprawdzam i w razie konieczności poprawiam błędy merytoryczne, gramatyczne i stylistyczne
 • weryfikuję poprawność i spójność terminologii
 • wykonuję korektę, której celem jest usunięcie wszystkich błędów niezauważonych na wcześniejszych etapach weryfikacji
 • dokonuję oceny jakości i kompletności tłumaczenia

POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA?