Stawki za tłumaczenia poświadczone

with Brak komentarzy

Stawki za tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły, tak samo jak notariusz, jest zawodem zaufania publicznego. Ten, kto choć raz korzystał z usług notariusza, prawdopodobnie będzie wiedział, że stawki taksy notarialnej są ustalane odgórnie, rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, i obowiązują na terenie całego kraju. Oznacza to, że wszyscy notariusze są zobowiązani do stosowania takich samych stawek. Czy to samo dotyczy ceny za tłumaczenia poświadczone?

I tak, i nie. Otóż w przypadku wykonywania tłumaczenia dla organów wymiaru sprawiedliwości (czyli sądów, prokuratury, policji) i organów administracji publicznej tłumacz ma obowiązek stosowania stawek, określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, a w każdym razie nie wyższych. Stawki są uzależnione od grupy językowej (rosyjski należy do I grupy, gdzie stawki są najniższe) oraz kierunku tłumaczenia (tłumaczenie z obcego na polski jest tańsze). Tłumaczenie trudniejszych tekstów (specjalistycznych, sporządzonych pismem ręcznym, trudnych do odczytania) kosztuje o 25% więcej. Podwójna stawka obowiązuje w przypadku tłumaczenia w dniu zlecenia. Strona tłumaczenia wynosi 1125 znaków, stronę rozpoczętą liczy się za całą.

W przypadku wykonywania tłumaczeń dla firm i osób prywatnych nie obowiązują stawki ustawowe, tłumacz może więc stosować rynkowe ceny za swoje usługi. Zazwyczaj cena jest ustalana na podstawie liczby znaków w tekście tłumaczenia, a strona rozliczeniowa wynosi 1125 znaków (wraz ze spacjami). Jest mniejsza od standardowej strony tłumaczenia zwykłego (niepoświadczonego), która liczy 1800 znaków ze spacjami.